Captain Tsubasa Dream Team - Files Excel tính và so sánh chỉ số cuối cùng

Files được chia làm 2 TAB. Tab của GK, TAB của các cầu thủ còn lại.

Files download: công thức tính chì số cầu thủ captain tsubasa dream team

Hướng dẫn nhập sơ sơ (rất dễ).

1/ TAB GK

 1. "Main STAT", "Power", "Sub STAT" là 3 chỉ số chính của GK. ví dụ: Catch, Power, Technique
 2. Limit Break cho 3 STAT trên. ví dụ: 1.000 cho cả 3.
 3. Nhập "% Team Skill". Ví dụ: 45% nếu là 8+3, 51%? hay 0% (LIGHT CUP).
 4. Buff "đội hình Formation" 10% hay 0%?
 5. "buff Club" không? max 12.2%?
 6. "Passive" của GK khi bật, không bật thì tính 0%.
 7. "% Hidden" nếu có.
 8. "Momentum Skill" của GK
 9. Full body "% Force"?

Nhập theo thứ tự trên, cột cuối cùng sẽ ra con số.

2/ TAB Attack

 1. "Main STAT", "Sub STAT" là 2 chỉ số chính của cầu thủ. ví dụ: Shoot, Power
 2. Limit Break cho 2 STAT trên. ví dụ: 1.000 cho cả 2.
 3. Nhập "% Team Skill". Ví dụ: 45% nếu là 8+3, 51%? hay 0% (LIGHT CUP).
 4. Buff "đội hình Formation" 10% cho Physics hay 10% cho Attack?
 5. "buff Club" không? max 12.2%?
 6. "High Low Ball" là 25% với Very Good, 12.5% với Good
 7. "Passive" của cầu thủ khi bật, không bật thì tính 0%.
 8. "% Hidden" nếu có.
 9. "Momentum Skill" của cầu thủ
 10. "% Force" được tăng? (30%? 5%? 15%? ...)

Lưu ý: Các cầu thủ được tăng 20% chỉ số trong CUP, bạn nhập ở mục hidden nhé.

3/ Kết quả đạt được

 1. Bạn sẽ tự biết GK nào của mình mạnh nhất.
 2. Bạn sẽ tự biết FW nào của mình mạnh nhất, hoặc FW nào diệt GK nào tốt nhất.
 3. FW hệ A, GK hệ T -> Chỉ số cuối hơn 6.000 là diệt ngon.
 4. FW hệ A, GK hệ A -> chỉ số cuối hơn 10.000 là diệt ngon.
 5. FW hệ A, GK hệ S -> chỉ số cuối hơn 15.000 mới ổn.
 6. Ngon ở đây là vị trí shoot ổn, (chấm 11m), cam kết GK bay đều 70%. 30% còn lại là ko vào, tạm gọi là ảo cũng được.
Hệ máy - Platform
Dòng games - Genre