Cái tát mạnh vào sự dối trá – McGovern Report

Ngày đăng: , cập nhật: 21/03/2023
Cái tát mạnh vào sự dối trá – McGovern Report

Giữa thập niên 70, khi tình hình ung thư ở Mỹ không thể kiểm soát, Ủy ban đặc biệt của Thượng Viện Mỹ về vấn đề dinh dưỡng quốc gia ra đời. Họ đã tập hợp số liệu, nghiên cứu, điều tra cùng các nhà khoa học về y tế, dinh dưỡng.

Cuối cùng, cho ra 1 báo cáo “McGovern Report” như 1 cái tát trời giáng vào quan niệm ăn uống sai lầm của toàn thế giới phương Tây lúc bấy giờ: Protein động vật là thành phần chính.

Bản báo cáo này làm cho các quan niệm này trở thành trò hề ...

  1. Không ăn thịt là không lớn lên được
  2. Không ăn thịt thì cơ bắp không phát triển

Nhưng ... mãi đến giữa thập niên 90, người bình thường mới biết đến rộng rãi ... do đến gần 2 thập kỉ bị các tổ chức, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực liên quan trù dập bằng mọi cách ...

Hãy like và follow, mình đang giúp bạn thấy sự thật về sức khỏe & dinh dưỡng.

link facebook - bài đầy đủ: https://bit.ly/3GVEEOh