3 điều giúp chơi Romance of the Three Kingdoms 12 PK tốt

Dành cho bạn thích chơi dòng games “chiến thuật theo lượt – Turn base Strategy” nói chung hay dòng games Romance of the Three Kingdom 12 nói riêng.

MỤC LỤC

 1. Phần 1: Xây dựng kinh tế & phát triển quân sự trong RTK 12 PK
  1. Cách xây dựng kinh tế, kiếm tiền đúng
  2. Cách xây dựng binh lương đúng
  3. Cách tuyển quân đúng
  4. Cách chế tạo vũ khí đúng
 2. Phần 2: Xuất chinh với đội quân bách chiến bách thắng trong RTK 12 PK
 3. Phần 3: Danh sách quân sư, chiến pháp tốt nhất trong games

Mỗi mục của phần 1 sẽ có danh sách tên các thành giúp làm kinh tế, binh lương, vũ khí và tuyển quân tốt, nhanh nhất games. Còn phần 2 sẽ có danh sách các thành có kỹ năng phá "Binh pháp trận" của đối phương.

Phần 1: Xây dựng kinh tế, phát triển quân sự đúng, tốt trong RTK 12 PK

Trước tiên, phải nói đến cơ bản trước. Để có tiền, binh lương, tuyển quân hay trang thiết bị vũ khí, thì cần xây 1 trong 4 nhà tương ứng. Rồi cho tướng vào để thực hiện nhiệm vụ tương ứng.

Nhưng,

RTK 12 PK có điểm đặc biệt, nếu chỉ như trên thì hiệu quả sẽ không cao. Cần phải chú ý thực hiện các vấn đề sau để có tối đa hiệu quả:

 • Thành khác nhau, có thuộc tính, kỹ năng khác nhau, giúp xây dựng mục nào là hiệu quả nhất thì tập trung xây dựng mục đó. Ví dụ như thành chuyên về sản xuất nông nghiệp - binh lương thì tập trung làm binh lương ở thành đó.
 • Tướng có kỹ năng và chỉ số phù hợp với xây dựng nào thì ưu tiên làm việc đó. Tướng giỏi trong kiếm tiền, hay nông nghiệp? hay chế tạo vũ khí? thì chỉ làm việc đó.
 • Level 5 tối đa, level cao thì nhà đó cũng cho thu nhập hay hiệu quả cũng cao.

Video hướng dẫn cách xây dựng đúng, nhanh trong RTK 12 PK

1/ Cách xây dựng kinh tế kiếm tiền đúng đắn

Trong ROTK 12, tiền chả để làm gì ngoài việc xây dựng & nâng cấp khác, ngoại giao và ... tiền lương bổng lộc cho các tướng lĩnh.

Đặc biệt nhất, bổng lộc trong RTK 12 PK là một gánh nặng cực lớn nha.

Dành cho ai không biết: 1 tướng tài của bạn có thể yêu cầu lên đến 800 tiền 1 tháng đó. Để có 800 tiền? thì bạn phải xây 1 nhà market, level 5, và 1 tướng ổn vào đó kiếm tiền. Cũng có nghĩa là 1 tướng cùi nuôi 1 tướng tài. Vậy bạn có đến 25 tướng tài thì sao???

Khi xây dựng kinh tế, kiếm tiền, chỉ xây ở những thành chuyên về thương nghiệp (x1.5 thu nhập), đặc biệt là những thành có kỹ năng "Thị trường hoạt tính".

Dưới đây là danh sách các thành chuyên về thương nghiệp:

Rank S - Có kỹ năng "Thị trường hoạt tính" & x1.5 thu nhập về thương nghiệp

Tên thành Khu vực
Thọ Xuân Ngô Việt
Giang Lăng Kinh Châu
Vĩnh An Ba Thục
Trần Lưu, Bộc Dương Trung Nguyên
Nam Bì Hoa Bắc
  Tây Bắc

Rank A - Chỉ có x1.5 thu nhập về thương nghiệp

Tên thành Khu vực
Cối Kê, Lư Giang Ngô Việt
Tân Dã, Uyển Kinh Châu
  Ba Thục
Hạ Bì Trung Nguyên
  Hoa Bắc
Thiên Thủy Tây Bắc

Tổng cộng: có 12 thành chuyên về phát triển thương nghiệp. Ngô Việt (Giang Đông của Tôn Quyền) và Trung Nguyên, khu vực Tào Tháo nắm là phát triển thương nghiệp tốt nhất.

Tùy bạn chọn thế lực nào, thì sẽ có những thành tương ứng bên trên thôi.

2 skill của tướng giúp có ích, hiệu quả hơn trong việc phát triển thương nghiệp:

 1. Thường Tài - giúp tăng hiệu quả làm thương nghiệp.
 2. Danh sĩ - giúp tăng danh vọng trong quá trình làm thương nghiệp.

2/ Cách xây dựng binh lương đúng

Binh lương trong RTK 12 PK cũng chỉ dùng cho lính ăn, nuôi quân và trao đổi ngoại giao. Nhưng có 1 đặc điểm là: chỉ khi xuất quân đánh nhau thì mới tiêu tốn binh lương, còn lính trong thành, không chinh phạt thì không tốn binh lương.

Điểm này khá kỳ lạ và không phù hợp, hợp lý lắm.

Cũng như xây dựng thương nghiệp, thì phát triển nông nghiệp ở những thành phù hợp nhé, nông nghiệp x1.5 thu nhập, đặc biệt thành có thêm kỹ năng "Khai phá nông nghiệp" càng tốt nữa.

Dưới đây là danh sách các thành chuyên về nông nghiệp:

Rank S - Có kỹ năng "Khai phá nông nghiệp" & x1.5 thu nhập về nông nghiệp

Tên thành Khu vực
Ngô Ngô Việt
Tương Dương Kinh Châu
Giang Châu, Hán Trung Ba Thục
Nhữ Nam Trung Nguyên
Bình Nguyên Hoa Bắc
  Tây Bắc

Rank A - Chỉ có x1.5 thu nhập về nông nghiệp - binh lương

Tên thành Khu vực
Sài Tang Ngô Việt
Quế Dương, Võ Lăng Kinh Châu
  Ba Thục
  Trung Nguyên
Bắc Hải, Bắc Bình Hoa Bắc
  Tây Bắc

Tổng cộng có 11 thành chuyên về làm nông nghiệp. Kinh Châu và vùng Hoa Bắc của Viên Thiệu là làm nông nghiệp tốt nhất.

Tùy bạn chọn thế lực nào, thì sẽ có những thành tương ứng bên trên thôi.

2 skill của tướng giúp có ích, hiệu quả hơn trong việc phát triển nông nghiệp:

 1. Canh Tác - giúp tăng hiệu quả làm nông nghiệp.
 2. Danh Sĩ - giúp tăng danh vọng trong quá trình làm thương nghiệp.

3/ Cách tuyển quân đúng trong RTK 12 PK

Để tuyển quân tốt, thì ở các "Thành thị lớn" đều giúp tăng 20% hiệu quả của tuyển quân, vì vậy phải cố gắng tối ưu nhờ vào các thành này. Nhưng, những thành khác, nêu không có gì đặc biệt, cũng nên có nhà tuyển quân, và cho tướng cùi cùi, không xứng để ra trận làm nhiệm vụ ... tuyển quân.

Dưới đây là danh sách các thành chuyên về tuyển quân x1.2 hiệu quả:

Tên thành Khu vực
Kiến Nghiệp Ngô Việt
Tương Dương Kinh Châu
Thành Đô Ba Thục
Lạc Dương, Hứa Xương Trung Nguyên
Nghiệp Hoa Bắc
Trường An Tây Bắc

Tổng cộng, có 7 đại đô thi, phân bổ khắp châu lục đều có ít nhất 1 cái. Trung Nguyên có đến 2 đại đô thị, có vẽ Tào Tháo là được lợi nhất về mặt phát triển quân số.

Tùy bạn chọn thế lực nào, thì sẽ có những thành tương ứng bên trên là phù hợp cho việc phát triển quân lính nhanh nhất thôi.

2 skill của tướng giúp có ích, hiệu quả hơn trong việc tuyển quân:

 1. Luyện binh - giúp tăng hiệu quả của tuyển quân.
 2. Binh tâm - giúp thương binh nhanh chóng phục hồi hơn.

4/ Cách chế tạo vũ khí đúng

Vũ khí là thành phần cực kỳ quan trọng trong RTK 12 PK, tăng lực chiến khá nhiều, từ 20% đến 50% (công hoặc thủ), tùy tính chất của lính.

Vì vậy, trước khi đánh những trận chiến lớn, đại quân đối mặt, thì vũ khí đầy đủ là lợi thế cực lớn và bạn không thể bỏ qua.

Vậy, làm gì để xây dựng và chế tạo vũ khí tốt nhất? đơn giản là chú ý những điều sau:

 • Chỉ xây dựng vũ khí cơ bản ở những thành có kỹ năng "Sản lượng kỹ thuật"
 • Chỉ dùng tướng có chỉ số "Trí lực" - Int trừ 80 trở lên vì chỉ 2 tháng là có thu họach. Tướng có Trí lực dưới 80 thì cần đến 3 tháng mới có thu hoạch.
 • Các thành có kỹ năng đặc biệt, giúp xây dựng vũ khí đặc biệt, thì phải tận dụng tối đa.

Danh sách các thành có kỹ năng "Sản lượng kỹ thuật":

Tên thành Khu vực
Kiến Nghiệp, Cối Kê Ngô Việt
Linh Lăng Kinh Châu
Thành Đô Ba Thục
Lạc Dương, Hứa Xương Trung Nguyên
Nghiệp Hoa Bắc
Trường An Tây Bắc

Trừ Tương Dương ở Kinh Châu, tất cả các đại đô thị đều có khả năng xây dựng vũ khí tuyệt vời.

Danh sách các thành có kỹ năng xây dựng các vũ khí, binh chủng đặc biệt:

Tên thành Khu vực
Sài Tang - Nỏ Ngô Việt
Vũ Lăng - Shield cho bộ binh Kinh Châu
Thành Đô - Nỏ, Tri Đồng - Chiến xa Ba Thục
Hứa Xương, Trần Lưu - Hổ Báo Kỵ, Hạ Bì - Shield Trung Nguyên
  Hoa Bắc
Trường An - Chiến xa Tây Bắc

Kỵ binh là binh chủng có 2 vũ khí đặc biệt, và mạnh, là Chiến xa và Hổ báo kỵ.

 • Nỏ - Cung binh, bắn xa và skill bắn mạnh lên gấp 5 lần.
 • Shield - là vũ khí cho bộ binh, có sức thủ 150%.
 • Chiến xa - dành cho Kỵ binh, có khả năng đánh lan.
 • Hổ Báo Kỵ - dành cho kỵ binh, có sức phá hoại mạnh.

Phần 2: Xuất quân với đội quân bách chiến bách thắng trong RTK 12 PK

Phần này, mình nói tóm gọn các điều kiện giúp tạo ra 1 trận đánh mạnh kinh hoàng, số lượng quân chỉ bằng 1/5 của đối phương, hoặc sau 1 trận đánh, ta chết 1, đối phương chết 100.

Video hướng dẫn cách tạo ra 1 đội quân mạnh kinh hoàng bằng 8 điều kiện bên dưới. Cực kỳ dễ thực hiện

Điều kiện 1: Nâng cấp khoa học kỹ thuật đúng.

Xem video ở phần 1 để biết chi tiết làm gì để nâng cấp nhanh nhất. (Chỉ 1 tháng/1 turn là xong 1 nâng cấp từ level 1 - 3)

1 đội quân có nâng cấp sức đánh, sức thủ cho cả bộ binh, kỵ binh và cung binh thì rất mạnh, vì mỗi cấp tăng tới 10% sức công hoặc thủ mà, 4 cấp là 40% rồi

Đánh giá mức độ: Cực kỳ dễ thực hiện.

Điều kiện 2: Trang bị đầy đủ vũ khí cho lính

Xem mục 1.4 ở trên để có thể biết cách tạo vũ khí dễ dàng, những thành cho phép tạo vũ khí, binh chủng đặc biệt, mạnh và dễ dàng.

Đánh giá mức độ: Cực kỳ dễ thực hiện.

Điều kiện 3: Dùng bí sách, sách lược có lợi trước khi đánh

Máy rất hay dùng bí sách này trước khi đánh, và đặc biệt là chiêu "Tuyệt đạo chi sách", nó làm cho viện binh từ thành khác hỗ trợ chỉ được mang 3000 quân 1 đạo (4 đạo là 12000 quân), cực kỳ bất lợi trong trận đại chiến vài trăm ngàn quân.

Vậy nên,

Bạn cũng phải dùng, và ở đây mình nêu cho bạn danh sách 5 chiêu mạnh, tùy trường hợp mà bạn có thể sử dụng thôi. Sắp xếp theo thứ tự từ ngon nhất đến tệ nhất.

 1. "Tuyệt đạo chi sách" - ngăn chặn viên binh từ thành khác, viện binh chỉ xuất quân tối đa 3000 quân.
 2. "Ô hợp chi sách" - toàn bộ chỉ số thống soái (hay lãnh đạo) leader, của các tướng đối phương đều giảm.
 3. "Quên kỹ chi sách" - giảm 2 level tất cả các nâng cấp của đối phương.
 4. "Phong đô chi sách" - phong ấn các skill, kỹ năng của thành đối phương.
 5. "Dụng chung chi sách" - tất cả tướng bên mình đều có thể xuất quân với 30.000 quân.

Bản thân mình thích dùng nhất là kế sách thứ 2 và 3 ở trên, 1 cái giúp giảm chỉ số lãnh đạo, thành phần quan trọng nhất trong chiến đấu - battle system của games RTK 12 PK. Cái còn lại giúp giảm 20% sức công thủ của đối phương (mất 2 level nâng cấp mà).

Đánh giá mức độ: Bình thường. Có chiêu nào thì dùng chiêu đó.

Điều kiện 4: Các thành xung quanh địch nên bật skill có lợi trong chiến đấu

Skill mạnh nhất, tốt nhất nên được bật trước khi đi công là: "Phá binh pháp trận", làm cho đối phương mất hiệu ứng buff cực kỳ lợi hại từ binh pháp trận là 25% sức công và thủ.

Ngoài ra, còn nên sử dụng nhà kế sách, cho tướng có trí lực cao, kỹ năng "Quân sư" và "Quỷ mưu" để phá hoại và giảm sức thủ của thành là 1 lợi thế.

Đánh giá mức độ: Bình thường. Tùy thành tiếp giáp mà có skill gì tốt hỗ trợ trong chiến đấu

Điều kiện 5: Sử dụng "Tham quân" mạnh, hay còn gọi là "Quân sư" mạnh

Khi xuất quân đi đánh, cho phép chọn 6 tướng (Nếu có thành viện binh nữa thì là 10 đạo quân) và 1 quân sư. Ông quân sư này đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhé.

Ông Quân sư phải đáp ứng các điều kiện sau mới được gọi là mạnh:

 1. Có trí lực từ 95 trở lên (để toàn quân +4 hay +5 chỉ số lãnh đạo)
 2. Có kỹ năng "Quỷ Mưu" để tăng ngay 3 điểm chỉ huy trong trận chiến.
 3. Có bí sách, Skill trong trận chiến mạnh. (Xem danh sách bí sách mạnh bên dưới)

Khi đáp ứng được 3 điều kiện trên, thì đây là quân sư thuộc nhóm nguy hiểm, mạnh VCL.

Đánh giá mức độ: khá dễ đạt được, chỉ cần chọn những đạo quân mạnh như Lưu, Tôn, Tào thì chắc chắn có.

Điều kiện 6: Phải có 1 tướng có chiến pháp mạnh, level 7 (cần 7 điểm chỉ huy để tung skill)

1 trong số 6 tướng chiến của bạn trong 1 trận đánh (10 nếu có thêm 4 tướng viện quân) phải có chiến pháp mạnh (Level 7), ví dụ như skill của Chu Du, hoặc Gia Cát Lượng, hoặc Lữ Bố.

Những chiến pháp này giúp Buff cho quân mình hoặc Debuff đối phương rất mạnh, thời gian lại kéo dài (đa phần tướng này trí lực cao, trừ Lữ Bố).

Trong trận đánh, Khi đã bật chiến pháp này lên, thì đó cũng là lúc quân địch bắt đầu SML.

Điều kiện 7: Các tướng trong đội quân, có chỉ số thống soái cao.

Chỉ số lãnh đạo, thống soái cao giúp đội quân cũng mạnh hơn cả về công lẫn thủ, khi đạt 100 thống soái, còn có cơ hội phá skill của binh chủng đối phương. Tóm lại thống soái cao là cực kỳ nguy hiểm.

Đánh giá mức độ: khá dễ đạt được, chỉ cần chọn những đạo quân mạnh như Lưu, Tôn, Tào thì chắc chắn đầy tướng tài.

Điều kiện 8: Tối ưu tương khắc binh chủng.

Khi giáp chiến, cứ lấy lính cung bắn bộ binh, kỵ binh đánh cung binh, giáo binh đánh kỵ binh. Phải tập trung tận dụng lợi thế tương khắc, vừa công có lợi, mạnh, lại thủ cũng cực kỳ mạnh.

Ngược lại, gặp nghịch hệ thì bỏ chay thôi.

Đánh giá mức độ: Khá dễ dùng và tối ưu. Chỉ cần 6 (hoặc 10) đạo quân, chia đều cho 3 binh chủng là ổn.

Tổng hợp lại:

8 điều kiện trên, bạn càng đáp ứng nhiều thì đội quân của bạn càng mạnh, và nó cũng cực kỳ dễ thực hiện mà.

Ngoài ra, còn 1 số vấn đề cần biết trong chiến đấu như:

 1. Chỉ số vũ lực trên 90 thì có 50% cơ hội tung tatic 2 lần của binh chủng.
 2. Chỉ số vũ lực trên 100 thì 100% tung tatic 2 lần của binh chủng.
 3. Trí lực cao thì Chiến pháp cũng lâu hơn, tầm nhìn trọng trận chiến cũng xa hơn.
 4. Trong đội quân, càng nhiều nhân vật có kỹ năng "Quân sư" thì bí sách, chiến lược càng dài.
 5. Chiếm càng nhiều trại (nhất là binh pháp trại) thì càng lên điểm lãnh đạo cao.

Phần 3: Danh sách chiến pháp, quân sư tốt nhất games RTK 12 PK

3.1/ Danh sách chiến pháp level 7 mạnh đáng chú ý

Tên chiến pháp Tướng sở hữu Thế lực
人中吕布 Lữ Bố Lữ Bố
速战固守 Tư Mã Ý Ngụy
魏武之强 Tào Tháo Ngụy
虚诱掩杀 Giả Hủ, Tư Mã Chiêu, Điền Phong Ngụy, Viên Thiệu
埋伏之毒 Tư Mã Sư, Trần Đăng  
全军猛攻 Quách Gia, Tôn Kiên, Đổng Trác Ngụy, Ngô
八阵之法 Gia Cát Lượng Thục
义勇兵 Lưu Bị Thục
全军防护 Tôn Quyền Ngô
神火计 Châu Du Ngô
 • Bên Thục chỉ có Lưu Bị & Gia Cát Lượng là có chiến pháp đỉnh. Hơi ít.
 • Ngô thì có 3 là Châu Du, Tôn Quyền, Tôn Kiên, mà Tôn Kiên ít màn xuất hiện do chết sớm cmnr.
 • Vậy ra Thục là nhiều lựu chọn và nhiều nhân tài.

3.2/ Danh sách quân sư tốt nhất games RTK 12 PK

Để nằm trong danh sách này, Quân sư hay tham quân phải có "Quỷ mưu" + 1 bí sách (sách lược) mạnh trong trận đánh, Trí lực cơ bản phải đạt 85 trở lên (để về sau còn lên 95 hoặc hơn 100).

Trước hết là sách lược được xem là mạnh và nguy hiểm:

 1. 指挥之策 - Điểm chỉ huy tăng 3, đối phương giảm 3
 2. 伏兵之策 - Toàn đội ở trạng thái "phục binh"
 3. 鼓舞之策 - Tăng 25 chiến đấu lực
 4. 捕缚之策 - Bắt tướng địch

Bên trên là 3 sách lược mạnh nhất của games, được sắp xếp theo thứ tự đánh giá của mình. Ngoài ra, cũng có 1 số skill khá hay nhưng mình không thích lắm nên không có trong danh sách trên như ngụy báo, viện binh, liệu thương ...

Danh sách quân sư mạnh:

Tên sách lược chính

Tướng sở hữu Thế lực
鼓舞之策 Trần Cung, Điền Phong, Tuân Du Lữ Bố, Viên Thiệu
伏兵之策 Trình Dục, Thư Thụ, Gia Cát Lượng, Châu Du Ngụy, Viên Thiệu
指挥之策 Tào Tháo, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Lục Tốn, Châu Du Ngụy, Thục, Ngô
捕缚之策 Lục Tốn Ngô

Kết lại, theo bảng danh sách trên, các tướng chuyên làm tham quân, quân sự trong trận đánh nên là:

 • Lục Tốn của Ngô
 • Từ Thứ của Thục (Lưu Bị)
 • Trình Dục, Tuân Du của Ngụy
 • Trần Cung của Lữ Bố
 • Thư Thụ của Viên Thiệu

Những ông khác cũng thực sự mạnh, Nhưng do chiến pháp cũng level 7 mạnh, nên thôi, xuất quân đi đánh đi, để tham mưu cho người khác.

Hệ máy - Platform
Dòng games - Genre